Aşk Büyüsü Etkisini Kaybeder Mi?

Tarihin en yüce duygusu olan aşk, gayb alemlerinin enerjisini kullanarak yapılan uygulamalar arasında en fazla alternatife sahip olanı olarak ortaya çıkmakta. Bir medyum hoca, ne kadar bilgisiz ve deneyimsiz olursa olsun, en azından birkaç aşk büyüsü bilmektedir. Bu kadar popüler olarak kullanılan bir yöntemde de haliyle çok sayıda farklı yöntem ortaya çıkmış ve aşk büyüsü yapan hocalar bu alanda çok daha fazla deneyim kazanmıştır.

Aşk büyüsü yapan hocalara en sık gelen soruların başında, bu büyünün etkisini zaman içinde yitirip yitirmeyeceği gelmektedir. Çoğu kişi büyük zorluklarla elde ettikleri bir insanı zaman içerisinde kaybetmekten endişe duymaktadır. Bu nedenle, aşk büyülerinin kalıcılığı ciddi anlamda soru işaretleri oluşturmaktadır.

Aşk büyüsü yapan hocaların her biri bu konuda ortak görüş bildirmektedir. Eğer yapılan büyüye dışarıdan bir müdahale olmazsa ve büyü bozma çalışmaları ile aşk bağı ortadan kaldırılmazsa, yapılan aşk büyüsünün bozulması mümkün değildir. Bunun bilincinde olan medyum hocalar, istendiği zaman kişilerin içini rahatlatmak amacıyla bu büyüleri destekleyecek ve dışarıdan gelecek olan etkilere karşı koruyacak korunma muskaları da yapabilmektedir.

Büyü başlı başına bir ilimdir. Bu ilim içerisinde zaman ve etki kavramı, dünya aleminde olduğu kadar basit ve düz değildir. Gayb alemlerinde bizim bildiğimiz tarzda bir zaman söz konusu değildir. Bunun sonucunda, aşk büyüsü yapan hocaların çalışmalarının zaman içerisinde etkisini kaybetmesi de mümkün olmaz.

Hangi büyü olursa olsun, zaman içerisinde kendiliğinden bozulma yaşaması gibi bir durum söz konusu değildir. Özellikle daha fazla araştırma isteyen ve çok yüksek enerjilerin kullanıldığı aşk büyülerinde kendiliğinden kişilerin birbirinden soğuması imkansızdır. Aşk büyüsü yapan hocalar, yaptıkları çalışmalar içerisinde bunu defalarca dile getirmektedir.

Pek çok medyum bazı konularda birbirlerinden ayrı düşünmekte olsa da, aşk büyülerinin kendiliğinden etkisini kaybetmeyeceği konusunda her biri hemfikir olmaktadır. Bu durum, sadece bu büyü için değil, her türlü büyü için geçerlidir. Gayb alemlerinde hüküm bir kez verildikten sonra, karşı bir çalışma yapılmazsa etkisi kaybolmaz veya zaman içerisinde her ne olursa olsun azalmaz.

Advertisements

Aşk Büyüsünü Herkes Yapabilir Mi?

Aşk büyüsü, en yaygın büyülerden biridir. Her dönem çok kadim bir duygu olan aşk, insanların sosyal hayatının ve aile kurumunun da temellerini oluşturmakta. Aile kurumu toplumu, toplumlar ise tüm insanlığı oluştururken, sadece aşkın vesile olduğu şeylerden biri bile bu kadar güçlüyken, diğer vesilelerini düşününce insan zihninin idrak sınırları aşılmakta.

Bu kadar yoğun bir duygu, elbette manevi alemlerle ilgili çalışmalarda da kendini göstermekte. İnsanlar, bu duyguyu bu kadar yoğun yaşadıkları ve aşık oldukları kişinin eksikliğini hissettikçe, aşk büyülerine olan ilgi de paralel olarak yükselmekte. Bunun sonucunda da pek çok farklı aşk büyüsü yöntemi ortaya çıkmakta.

Aşk büyüsü, pek çok farklı yönteme sahip olduğu için, pek çok farklı zorluk derecelerine sahip. Kimi büyüler 10-15 dakika içerisinde tamamlanırken, kimi büyülerin yapımı birkaç saatten uzun sürebilmektedir. Tamamen yönteme ve ihtiyaca göre değişen bu yöntemler, büyünün zorluk derecesinde direk etkilidir.

Aşk büyüsünün zor bir büyü olduğu söylenebilir. Özellikle işin içine birden fazla kişinin iradesi girdiği için, büyünün zorluk derecesi çok daha artmakta. Büyü çalışmasında ne kadar çok insanın iradesi ile çalışılırsa, ne kadar çok insana tesir edilmek istenirse büyü o kadar zorlaşacaktır. Topluluklara tamamen büyü yapılamaması, ülkelerin büyü ile kontrol edilememesinin sebebi de tam olarak budur.

En zor aşk büyüsü hüddam kullanılarak gerçekleştirilenidir. Hüddamlar, kontrolü zor olan varlıklar olsa da, eğer doğru şekilde yönlendirilirse istenen her şey için özel etki yaratabilir. Her hüddamlı büyüde olduğu gibi, hüddam kullanılarak gerçekleştirilen aşk büyüsünde de medyum hocanın gücü önemlidir.

Hiçbir aşk büyüsü, medyum hoca olmadan kesinlikle evde yapılamaz. Tüm büyü çalışmaları profesyonel destek gerektirir. Özellikle işin içine hüddamlar ve farklı kişilerin iradeleri girerse, amatör bir kişi tarafından yapılan büyü, sadece saçma sözcüklerden öteye geçemez.

Aşk büyüleri zor olduğu kadar mükafatlıdır. Düzgün şekilde gerçekleştirilmiş bir aşk büyüsü ile, kişiler arasında çok büyük ve sağlam bir sevgi bağı oluşturulur. Bu bağ, genellikle kişilerin arasındaki yakınlık arttıkça güçlenir ve kırılamaz hale gelir. Sonucundaysa evlilik kurumu tesis edilir. Bu nedenle, pek çok medyum hoca direk olarak evlilik büyüsü değil, her şeyden önce aşk büyüsü gerçekleştirmektedir.

Aşk büyüsü kaç günde etki eder?

Büyü, tarihin her döneminde sadece bir şeyler elde etmek için değil, toplumun düzenini sağlamak için de önemli bir araç oldu. Özellikle antik medeniyetlerde, toplum düzeninin sağlanması için sıklıkla büyüye başvurulduğu görülmekte. Hükümdarlar kimi zaman halkı kontrol altında tutmak, kimi zaman kendilerini korumak veya başka amaçlarla saraylarında bulundurdukları büyücüler ile çalışmıştır.

Büyü hayatın içindeyken, elbette aşk büyüsü için de farklı bir şey söylemek mümkün değil. Aşk büyüsü de tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından kullanılmış, hala da kullanılmaya devam etmektedir.

En eski büyü türlerinden ve amaçlarından biri olan aşk büyüsü, tarih boyunca farklı versiyonlarla karşımıza çıkmış, farklı yöntemler ile uygulanmıştır. Şu anda kullanılan, birbirinden farklı etkilere sahip onlarca farklı aşk büyüsü bulmak mümkün.

Aşk büyüsünün çeşitleri bu derece fazla olunca etkisinde de net bir şey söylemek mümkün değildir. Kimi aşk büyüsü hemen etki ederken, kimisi bir hafta, hatta bir ay sonra ortaya çıkmaya başlayabilir. Aşk büyüsünün ne zaman etki edeceği öncelikli olarak büyünün türüne bağlıdır.

Sadece büyü türüyle de bitmeyen bu durum, büyücü hocanın nefesinin kuvveti ve diğer faktörlerle de doğrudan bağlantılıdır. Eğer büyücü hoca büyüyü doğru uygulamamışsa, aşk büyüsünün etki etmemesine veya yavaş sonuç vermesine neden olabilir.

En hızlı etki eden aşk büyüsü yöntemi kullanılmış, büyü tamamen doğru şekilde yapılmış olsa bile, hocanın nefesinin yetersiz kalması nedeniyle büyünün etkisi azalabilir. Bunun dışında, büyünün uygulandığı kişinin güçlü bir enerjiye sahip olması da direk olarak aşk büyüsünün etki süresiyle bağlantılıdır.

Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurursanız, aşk büyüsünün hiçbir şekilde kesin bir sürede etki etmesini bekleyemeyeceğinizi görebilirsiniz. Kişiye, yapana, yönteme ve daha pek çok farklı faktöre bağlı olarak büyünün etki süresi değişecektir.

Aşk büyüsünün hızlı etki etmesini sağlamak için medyum hocanıza güvenmelisiniz. Doğru bir medyum hocayla çalışarak, hem bilgi açısından hem de nefes açısından işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Pek çok medyum hoca, büyüyü yaptıktan sonra çalışmayı hızlandırmak amacıyla büyüyü yaptıranın uygulaması gereken belli zikirler ve çalışmalar vermektedir. Bu çalışmalara sadık kalarak, yaptırdığınız aşk büyüsünü hızlandırmanız da mümkün.